Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu https://www.cda.pl/video/9682308c4


1x01

1x02

1x03

1x04

1x05

1x06

1x07

1x08

1x09

1x10

1x11

1x12

Anime