X


X-Men - Wolverine

X-Men zaczyna się powolną i stopniową ewolucją rasy ludzkiej i nienawiści poczwarek do zmutowanych motyli. Problemem jest Magneto, który woli wyeliminować poczwarki, co rodzi nienawiść do motyli i zagładę rasy ludzkiej. Drugi koniec X-Men to cofnięcie nieśmiertelnego Wolverine z natychmiastową regeneracją obrażeń z mutantem cofającym się w czasie na kilka dni z otrzymywaniem obrażeń od mocy. Wolverine ma zadanie zamienić nienawiść poczwarek i motyli do siebie w przyjaźń zmieniając drużynę Magneto w przyjaciół poczwarek od czasu pierwszego spotkania dwóch wrogich nacji.

Xian Wang De Richang Shenghuo

Jako geniusz kultywacji, który osiągał nowe królestwo co dwa lata, odkąd skończył rok, Wang Ling jest niemal niepokonanym stworzeniem z umiejętnościami daleko poza jego kontrolą. Ale teraz, gdy ma szesnaście lat, czeka go największa bitwa - szkoła średnia. Z jednym wyzwaniem za drugim, jego plany na spokojne życie w liceum wydają się coraz bardziej odległe...

Anime