X


Xian Wang De Richang Shenghuo

Jako geniusz kultywacji, który osiągał nowe królestwo co dwa lata, odkąd skończył rok, Wang Ling jest niemal niepokonanym stworzeniem z umiejętnościami daleko poza jego kontrolą. Ale teraz, gdy ma szesnaście lat, czeka go największa bitwa - szkoła średnia. Z jednym wyzwaniem za drugim, jego plany na spokojne życie w liceum wydają się coraz bardziej odległe...

X-Men - Wolverine

X-Men zaczyna się powolną i stopniową ewolucją rasy ludzkiej i nienawiści poczwarek do zmutowanych motyli. Problemem jest Magneto, który woli wyeliminować poczwarki, co rodzi nienawiść do motyli i zagładę rasy ludzkiej. Drugi koniec X-Men to cofnięcie nieśmiertelnego Wolverine z natychmiastową regeneracją obrażeń z mutantem cofającym się w czasie na kilka dni z otrzymywaniem obrażeń od mocy. Wolverine ma zadanie zamienić nienawiść poczwarek i motyli do siebie w przyjaźń zmieniając drużynę Magneto w przyjaciół poczwarek od czasu pierwszego spotkania dwóch wrogich nacji.

Anime