Please enable JavaScript!
Bitte aktiviere JavaScript!
S'il vous plaît activer JavaScript!
Por favor,activa el JavaScript!
antiblock.org

X


X men

X-Men - Wolverine

X-Men zaczyna się powolną i stopniową ewolucją rasy ludzkiej i nienawiści poczwarek do zmutowanych motyli. Problemem jest Magneto, który woli wyeliminować poczwarki, co rodzi nienawiść do motyli i zagładę rasy ludzkiej. Drugi koniec X-Men to cofnięcie nieśmiertelnego Wolverine z natychmiastową regeneracją obrażeń z mutantem cofającym się w czasie na kilka dni z otrzymywaniem obrażeń od mocy. Wolverine ma zadanie zamienić nienawiść poczwarek i motyli do siebie w przyjaźń zmieniając drużynę Magneto w przyjaciół poczwarek od czasu pierwszego spotkania dwóch wrogich nacji.

24 odcinków
Anime